Skip to main content

Berzerkeri značenje

šta znači Berzerkeri

Na latinici: Definicija i značenje reči Berzerkeri (nord. ber-serkr) tig. „oni koji se pojavljuju u koži medveda", polumitske ličnosti u Norveškoj i na Islandu, ljudi koji, kada pobesne, dobiju snagu za dvanaest ljudi: strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa, samo u medveđoj koži, i odlikova-li se u borbi divljim besom;figurativno: besni, plahovita ljudi i ratnici.

Reč Berzerkeri sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (норд. бер-серкр) тиг. „они који се појављују у кожи медведа", полумитске личности у Норвешкој и на Исланду, људи који, када побесне, добију снагу за дванаест људи: страховити јунак и његових дванаест синова који су ишли у бој без оклопа, само у медвеђој кожи, и одликова-ли се у борби дивљим бесом; фиг. бесни, плаховита људи и ратници.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b