Skip to main content

Bes-bol značenje

šta znači Bes-bol

Na latinici: Definicija i značenje reči Bes-bol (eng. base-ball)sport: severnoamerička narodna igra loptom, igra se na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 t, i sa dva tima sa po devet igrača.

Reč Bes-bol sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. басе-балл) сп. северноамеричка народна игра лоптом, игра се на игралишту у облику ромбоида чије су стране дуге 27 т, и са два тима са по девет играча.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b