Skip to main content

Bestijarijus značenje

šta znači Bestijarijus

Na latinici: Definicija i značenje reči Bestijarijus (latinski bestiarius) borac sa zvero-vima u areni (kod starih Rimljana).

Reč Bestijarijus sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. бестиариус) борац са зверо-вима у арени (код старих Римљана).


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b