Skip to main content

Bestijarij(um) značenje

šta znači Bestijarij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bestijarij(um) (od latinske reči: bestiarium) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog sveta.

Reč Bestijarij(um) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. бестиариум) књига са сликама животиња, књига са причама из животињског света.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b