Skip to main content

Bešika značenje

šta znači Bešika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bešika (tur. besik) detinja kolevka; mehur.

Reč Bešika sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. бесик) детиња колевка; мехур.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b