Skip to main content

Besplatno značenje

šta znači Besplatno

Na latinici: Definicija i značenje reči Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. Reč besplatno znači kada se nešto ne plaća ili kada se ne dobija neka novčana nadoknada za obavljen posao .

Reč Besplatno sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: Бесплатно је прилог који може да стоји уз именице, глаголе и придеве. Реч бесплатно значи када се нешто не плаћа или када се не добија нека новчана надокнада за обављен посао .


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b