Skip to main content

Bešlija značenje

šta znači Bešlija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bešlija (tur. besli) l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice.

Reč Bešlija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. бесли) л. стражар; 2. припадник плаћене коњице.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b