Skip to main content

Besa značenje

šta znači Besa

Na latinici: Definicija i značenje reči Besa (tur. besa) mana, nedostatak, greška. (fr. baisse) l.trgovina: padanje cena i kurseva državnih papira, akcija i drugih hartija od vrednosti, kao i robe koja se kotara na berzi. (alb.) 2. kod Albanaca: tvrda vera, tvrda reč; nekome dati besu dati nekome tvrdu reč da mu se neće nikakvo zlo dogoditi od onoga koji je dao besu.

Reč Besa sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. беса) мана, недостатак, грешка. (фр. баиссе) л. трг. падање цена и курсева државних папира, акција и других хартија од вредности, као и робе која се котара на берзи. (алб.) 2. код Албанаца: тврда вера, тврда реч; некоме дати бесу дати некоме тврду реч да му се неће никакво зло догодити од онога који је дао бесу.


Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Bestijalnost životinjstvo, zver-stvo, zverska priroda, skotstvo, skotsko ponašanj...
Sve reči na slovo b