Skip to main content

Besa značenje

šta znači Besa

Na latinici: Definicija i značenje reči Besa (tur. besa) mana, nedostatak, greška. (fr. baisse) l.trgovina: padanje cena i kurseva državnih papira, akcija i drugih hartija od vrednosti, kao i robe koja se kotara na berzi. (alb.) 2. kod Albanaca: tvrda vera, tvrda reč; nekome dati besu dati nekome tvrdu reč da mu se neće nikakvo zlo dogoditi od onoga koji je dao besu.

Reč Besa sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. беса) мана, недостатак, грешка. (фр. баиссе) л. трг. падање цена и курсева државних папира, акција и других хартија од вредности, као и робе која се котара на берзи. (алб.) 2. код Албанаца: тврда вера, тврда реч; некоме дати бесу дати некоме тврду реч да му се неће никакво зло догодити од онога који је дао бесу.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b