Skip to main content

Besemerov čelik značenje

šta znači Besemerov čelik

Na latinici: Definicija i značenje reči Besemerov čelik čelik koji se dobija oksidacijom sirovog gvožđa, nazvan po švedskom hemičaru Henri Besemeru (Nepgu Bessemer, 1813—1898).

Reč Besemerov čelik napisana unazad: besemerov čelik i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: челик који се добија оксидацијом сировог гвожђа, назван по шведском хемичару Хенри Бесемеру (Непгу Бессемер, 1813—1898).

Slično: 
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Bestijalnost životinjstvo, zver-stvo, zverska priroda, skotstvo, skotsko ponašanj...
Sve reči na slovo b