Skip to main content

Besemerov čelik značenje

šta znači Besemerov čelik

Na latinici: Definicija i značenje reči Besemerov čelik čelik koji se dobija oksidacijom sirovog gvožđa, nazvan po švedskom hemičaru Henri Besemeru (Nepgu Bessemer, 1813—1898).

Reč Besemerov čelik sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: челик који се добија оксидацијом сировог гвожђа, назван по шведском хемичару Хенри Бесемеру (Непгу Бессемер, 1813—1898).


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b