Skip to main content

Besemerova metod značenje

šta znači Besemerova metod

Na latinici: Definicija i značenje reči Besemerova metod postupak pri pročišća-vanju sirovog gvožđa pomoću toplog vazduha; v. Besemerov čelik

Reč Besemerova metod sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: поступак при прочишћа-вању сировог гвожђа помоћу топлог ваздуха; в. Бесемеров челик


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b