Skip to main content

Beseže značenje

šta znači Beseže

Na latinici: Definicija i značenje reči Beseže (pood francuske reči: skrać.: BCG od bacil CalmetteGuerin) vakcina protiv tuberkuloze.

Reč Beseže napisana unazad: beseže i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (по фр. скраћ.: БЦГ од бацил ЦалметтеГуерин) вакцина против туберкулозе.

Slično: 
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Bestijalnost životinjstvo, zver-stvo, zverska priroda, skotstvo, skotsko ponašanj...
Sve reči na slovo b