Skip to main content

Besje značenje

šta znači Besje

Na latinici: Definicija i značenje reči Besje (fr. baissier)trgovina: igrač na berzi koji špekuliše padanjem vrednosti berzan-skih artikala; besar.

Reč Besje sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. баиссиер) трг. играч на берзи који шпекулише падањем вредности берзан-ских артикала; бесар.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b