Skip to main content

Beskompromisan značenje

šta znači Beskompromisan

Na latinici: Definicija i značenje reči Beskompromisan (latinski compromissum) koji ne pravi kompromise, nepopustllv, nepomirljiv

Reč Beskompromisan sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. цомпромиссум) који не прави компромисе, непопустллв, непомирљив


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b