Skip to main content

Bestija značenje

šta znači Bestija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bestija (latinski bestia) zver, životinja; grubo, divlje; nečovek, zver čovek.

Reč Bestija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. бестиа) звер, животиња; грубо, дивље; нечовек, звер човек.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b