Skip to main content

Bestijalan značenje

šta znači Bestijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bestijalan (latinski bestialis) zverski, životinj-ski; grub, divlji, surov, nečovečan.

Reč Bestijalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. бестиалис) зверски, животињ-ски; груб, дивљи, суров, нечовечан.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b