Skip to main content

Bestseler značenje

šta znači Bestseler

Na latinici: Definicija i značenje reči Bestseler (eng. best najbolji, seli prodavati, trgovati) delo koje u određenoj vrsti postigne najveći broj prodatih primeraka.

Reč Bestseler sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (енг. бест најбољи, сели продавати, трговати) дело које у одређеној врсти постигне највећи број продатих примерака.


Besplatno Besplatno je prilog koji može da stoji uz imenice, glagole i prideve. ...
Beštek pribor za jelo: nož, viljuška, kašika, tanjiri i ubrus....
Bešlija l. stražar; 2. pripadnik plaćene konjice....
Bešika detinja kolevka; mehur....
Bestijarijus borac sa zvero-vima u areni . ...
Bestijarij(um) knjiga sa slikama životinja, knjiga sa pričama iz životinjskog svet...
Sve reči na slovo b