Skip to main content

Biandrija značenje

šta znači Biandrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biandrija (latinski bi-, bis, od grčke reči: aner, andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme.

Reč Biandrija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, бис, грч. анер, андрос муж) законом забрањени брак једне жене са два мужа у исто време.


Biarhija dvovla-šće, istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji; u...
Biartikularan koji ima dva zgloba, dvozgloban....
Biarda mašina za tkanje, razboj . ...
Bianuelan koji izlazi dvaput godišnje, npr. časopis. ...
Biandrija zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme....
Biangularan dvougli....
Sve reči na slovo b