Skip to main content

Biangularan značenje

šta znači Biangularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Biangularan (latinski angularis uglovni, kutni) dvougli.

Reč Biangularan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ангуларис угловни, кутни) двоугли.


Biarhija dvovla-šće, istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji; u...
Biartikularan koji ima dva zgloba, dvozgloban....
Biarda mašina za tkanje, razboj . ...
Bianuelan koji izlazi dvaput godišnje, npr. časopis. ...
Biandrija zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme....
Biangularan dvougli....
Sve reči na slovo b