Skip to main content

Biartikularan značenje

šta znači Biartikularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Biartikularan (latinski bi-, articulus zglob) koji ima dva zgloba, dvozgloban.

Reč Biartikularan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, артицулус зглоб) који има два зглоба, двозглобан.


Biarhija dvovla-šće, istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji; u...
Biartikularan koji ima dva zgloba, dvozgloban....
Biarda mašina za tkanje, razboj . ...
Bianuelan koji izlazi dvaput godišnje, npr. časopis. ...
Biandrija zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme....
Biangularan dvougli....
Sve reči na slovo b