Skip to main content

Bianuelan značenje

šta znači Bianuelan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bianuelan (latinski bi-, annus godina,od francuske reči: biannuel) koji izlazi dvaput godišnje, npr. časopis.

Reč Bianuelan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, аннус година, фр. бианнуел) који излази двапут годишње, нпр. часопис.


Biarhija dvovla-šće, istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji; u...
Biartikularan koji ima dva zgloba, dvozgloban....
Biarda mašina za tkanje, razboj . ...
Bianuelan koji izlazi dvaput godišnje, npr. časopis. ...
Biandrija zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme....
Biangularan dvougli....
Sve reči na slovo b