Skip to main content

Biarda značenje

šta znači Biarda

Na latinici: Definicija i značenje reči Biarda mašina za tkanje, razboj (naziv po pronalazaču).

Reč Biarda sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: машина за ткање, разбој (назив по проналазачу).


Biarhija dvovla-šće, istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji; u...
Biartikularan koji ima dva zgloba, dvozgloban....
Biarda mašina za tkanje, razboj . ...
Bianuelan koji izlazi dvaput godišnje, npr. časopis. ...
Biandrija zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme....
Biangularan dvougli....
Sve reči na slovo b