Skip to main content

Bilabijal

Šta znači Bilabijal


Bilabijal značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bilabijal (latinski bi, labium usna) gran. suglasnik koji se izgovara s obe usne, dvousneni suglasnik (b, p, m).

Reč Bilabijal napisana unazad: lajibalib

Bilabijal se sastoji od 9 slova.

sta je Bilabijal

Slično:
Šta znači Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Šta znači Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Šta znači Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Šta znači Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izbo...
Šta znači Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Šta znači Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....