Skip to main content

Bilupa značenje

šta znači Bilupa

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilupa (latinski bis,od francuske reči: loupe) opt. lupa sa dva sočiva.

Reč Bilupa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, фр. лоупе) опт. лупа са два сочива.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b