Skip to main content

Bildž značenje

šta znači Bildž

Na latinici: Definicija i značenje reči Bildž (eng. bilge) mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe.

Reč Bildž sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. билге) мор. равно дно у средини лађе, доњи део лађе.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b