Skip to main content

Bilifulvin značenje

šta znači Bilifulvin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilifulvin (latinski bilis, ulvus, mrkožut) hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči.

Reč Bilifulvin sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. билис, улвус, мркожут) хен. жучно жутило, црвеножута бојена материја жучи.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b