Skip to main content

Biljur značenje

šta znači Biljur

Na latinici: Definicija i značenje reči Biljur (ar. ballur kristal, latinski beryllus, od grčke reči: beryllos beril) gorski kristal; kristalno staklo.

Reč Biljur sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (ар. баллур кристал, лат. берyллус, грч. берyллос берил) горски кристал; кристално стакло.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b