Skip to main content

Bilokacija značenje

šta znači Bilokacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilokacija (latinski bi-, locus) istovremena prisutnost na dva mesta.

Reč Bilokacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, лоцус) истовремена присутност на два места.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b