Skip to main content

Bilabijalan značenje

šta znači Bilabijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilabijalan (latinski bilabialis) gram- koji se izgovara uz učešće obeju usana, dvousneni (suglasnik).

Reč Bilabijalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. билабиалис) грам- који се изговара уз учешће обеју усана, двоуснени (сугласник).


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b