Skip to main content

Bilansirati značenje

šta znači Bilansirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilansirati (latinski bilaroc)trgovina: izvesti završni račun, izvršiti sravnjenje prihoda i rashoda utrgovina: knjigama; zaključiti neki posao, izvesti zaključak o svršenom poslu.

Reč Bilansirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. билароц) трг. извести завршни рачун, извршити сравњење прихода и расхода у трг. књигама; закључити неки посао, извести закључак о свршеном послу.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b