Skip to main content

Bilboke značenje

šta znači Bilboke

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilboke (fr. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap; figurice od zovine srži sa olovom na dnu, tako da uvek stoji uspravno;tipografija: sitni štamparski poslovi (karte, posetnice islično:); drveni prutić kojim se meće zlato pri pozlaćivanju.

Reč Bilboke sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. билбоqует) игра у којој се лопта хвата на штап; фигурице од зовине сржи са оловом на дну, тако да увек стоји усправно; тип. ситни штампарски послови (карте, посетнице и сл.); дрвени прутић којим се меће злато при позлаћивању.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b