Skip to main content

Biletarnica značenje

šta znači Biletarnica

Na latinici: Definicija i značenje reči Biletarnica (fr. billet) blagajna, mesto gde se izdaju karte, ulaznice.

Reč Biletarnica sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. биллет) благајна, место где се издају карте, улазнице.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b