Skip to main content

Biletura značenje

šta znači Biletura

Na latinici: Definicija i značenje reči Biletura (fr. billet) izdavanje ulaznica, železničkih karata; prodavnica ulaznica, železničkih karata itd.

Reč Biletura napisana unazad: aruteliB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. биллет) издавање улазница, железничких карата; продавница улазница, железничких карата итд.

Slično: 
Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b