Skip to main content

Bilieran značenje

šta znači Bilieran

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilieran (latinski bilis,od francuske reči: biliaire) koji se tiče žuči, žučni.

Reč Bilieran sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. билис, фр. билиаире) који се тиче жучи, жучни.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b