Skip to main content

Bilijarda značenje

šta znači Bilijarda

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilijarda (fr. billiarde) hiljadu biliona.

Reč Bilijarda sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. биллиарде) хиљаду билиона.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b