Skip to main content

Bilijariti značenje

šta znači Bilijariti

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilijariti (fr. billard) igrati na bilijaru.

Reč Bilijariti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. биллард) играти на билијару.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b