Skip to main content

Bilin značenje

šta znači Bilin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilin (latinski bilis) hen. glavni sastojak žuči.

Reč Bilin sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. билис) хен. главни састојак жучи.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b