Skip to main content

Bilingvičan značenje

šta znači Bilingvičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilingvičan (latinski bilinguis) dvojezičan; koji govori dva jezika;figurativno: pritvoran, dvoličan, prepreden.

Reč Bilingvičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. билингуис) двојезичан; који говори два језика; фиг. притворан, дволичан, препреден.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b