Skip to main content

Bilion značenje

šta znači Bilion

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilion (fr. billion) milion miliona j (1.000.000.000.000).

Reč Bilion sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. биллион) милион милиона ј (1.000.000.000.000).


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b