Skip to main content

Biliozan značenje

šta znači Biliozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Biliozan (latinski biliosus, bilis) žučan, pun žuči; žutozelen;figurativno: žustar, prek, na-| prasit, razdražljiv, mrzovoljan.

Reč Biliozan napisana unazad: biliozan i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. билиосус, билис) жучан, пун жучи; жутозелен; фиг. жустар, прек, на-| прасит, раздражљив, мрзовољан.

Slično: 
Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b