Skip to main content

Bilirubin značenje

šta znači Bilirubin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilirubin (latinski bilis, od latinske reči: rubinus) he«, žučno crvenilo, crvena bojena materija žuči.

Reč Bilirubin sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. билис, нлат. рубинус) хе«, жучно црвенило, црвена бојена материја жучи.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b