Skip to main content

Bilis značenje

šta znači Bilis

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilis (latinski bilis)medicina: žuč,figurativno: gnev, jed, ljutina.

Reč Bilis sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. билис) мед. жуч, фиг. гнев, јед, љутина.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b