Skip to main content

Biliverdin značenje

šta znači Biliverdin

Na latinici: Definicija i značenje reči Biliverdin (latinski bilis žuč,od francuske reči: vert zelen) hen. žučno zelenilo, zelena bojena materija žuči.

Reč Biliverdin sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. билис жуч, фр. верт зелен) хен. жучно зеленило, зелена бојена материја жучи.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b