Skip to main content

Bor-mašina značenje

šta znači Bor-mašina

Na latinici: Definicija i značenje reči Bor-mašina (nem. Bohrmaschine) naprava za bušenje, bu šilica

Reč Bor-mašina sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Бохрмасцхине) направа за бушење, бу шилица


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b