Skip to main content

Borusofobija značenje

šta znači Borusofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Borusofobija (od latinske reči: Borussia, od grčke reči: phobos strah) strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko.

Reč Borusofobija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. Боруссиа, грч. пхобос страх) страх од Пруса, мржња на Прусе и све што је пруско.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b