Skip to main content

Boršč značenje

šta znači Boršč

Na latinici: Definicija i značenje reči Boršč (rus. borš) omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni.

Reč Boršč napisana unazad: ġroB i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус. борш) омиљено руско народно јело: чорба од просеног брашна и разне зелени.

Slično: 
Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b