Skip to main content

Borniran značenje

šta znači Borniran

Na latinici: Definicija i značenje reči Borniran (fr. borne) ograničen, mali;figurativno: ograničen, skučen, glup.

Reč Borniran napisana unazad: narinroB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. борне) ограничен, мали; фиг. ограничен, скучен, глуп.

Slično: 
Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b