Skip to main content

Bor značenje

šta znači Bor

Na latinici: Definicija i značenje reči Bor (od latinske reči: borax) hen. element atomske mase 10,811, redni broj 5, znak V, nemetalno čvrsto telo, tačka topljenja 2030°, mrke boje; borna kiselina jedinjenje bora sa kiseonikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge).

Reč Bor napisana unazad: roB i sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (нлат. бораx) хен. елемент атомске масе 10,811, редни број 5, знак В, неметално чврсто тело, тачка топљења 2030°, мрке боје; борна киселина једињење бора са кисеоником (употребљава се код очних болести за облоге).

Slično: 
Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b