Skip to main content

Borati značenje

šta znači Borati

Na latinici: Definicija i značenje reči Borati (od latinske reči:) pl. hen. soli borne kiseline

Reč Borati napisana unazad: itaroB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат.) пл. хен. соли борне киселине

Slično: 
Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b