Skip to main content

Bord ov tred značenje

šta znači Bord ov tred

Na latinici: Definicija i značenje reči Bord ov tred (eng. board of trade) trgovačka komora.

Reč Bord ov tred sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (енг. боард оф траде) трговачка комора.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b