Skip to main content

Bord značenje

šta znači Bord

Na latinici: Definicija i značenje reči Bord (eng. board) l. sto, daska;figurativno: kolegijum koji se skuplja oko jednog stola, odbor; hrana, kost, novac za hranu; sto za kojim se drže sednice, savetovanja; sud, sudnica, nadleštvo. (nem. Bord,od francuske reči: bord) 2. okrajak, ivica, rub;kozmetika: ivica lañe, laña.

Reč Bord sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. боард) л. сто, даска; фиг. колегијум који се скупља око једног стола, одбор; храна, кост, новац за храну; сто за којим се држе седнице, саветовања; суд, судница, надлештво. (нем. Борд, фр. борд) 2. окрајак, ивица, руб; кор. ивица лаñе, лаñа.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b